Uluslar hapishanesi: Rusya'da kim iyi yaşıyor?

Ukrayna'daki düşmanlıkların aktif aşaması devam ederken ve Ukrayna ordusu, inanılmaz çabalar ve kendi yaşamları pahasına Ukrayna halkının var olma hakkını savunurken, birçok başkent giderek artan bir şekilde sadece "Rusya'yı aşağılamak için değil", aynı zamanda küresel pazarlara erişimi eski haline getirmek için çağrıda bulunmakta.

ANALİZ
2022-07-01 20:54:32

Yevgeniya Gaber,

Nüfusları kıtlık tehdidinden, gıda krizinden ve bunun sosyo-politik sonuçlarına karşı en az korumaya sahip Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerini savunma arzusu, genellikle saldırgan ülkeye yönelik bu tür liberalizmin sebebi olmaktadır.

Sıklıkla, bilgi alanında, bu tezler, kuşkucu bir bakışla "emperyalist Batı" eleştirisi ve yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden "büyük güçler" yönelik suçlamaları ile karşılanır.

Aynı zamanda Rusya, ABD ve G7 ülkelerinin egemenliğine karşı savaşan romantik bir biçimde "kitlelerin savunucusu" bir bölgesel lider olarak tasvir edilir.

Batı kapitalizmine karşı mücadelede gerçeklikten kopuk bir şekilde tüm "haksız yere incitilmişlerin" kurtarıcısı olarak tasvir edilen Rusya'yı en başta bu mazlum ülkelerin kınaması gerekirken koruyor pozisyonda olmaları ise çok ilginçtir.

Topraklarında yaşayan Müslüman, Türk ve diğer çok sayıdaki etnik ve dini azınlığa yönelik sürgünler, soykırımlar ve baskılar, sadece nüfus bakımından da değil, aynı zamanda ülkenin kaynak potansiyelinde ve ekonomik kalkınmasında da önemli ölçüde temsil edilmelerine rağmen bu grupların Rusya'da siyasi karar alma süreçlerine ve devlet bütçe gelirlerinin dağılımına katılımı asgari düzeyde kalmaktadır.

Böylece, "sosyal yönelimli" Rusya'da, temel hayatta kalma bir sorun haline gelirken, ulusal ve kültürel kimliğin korunması rejime doğrudan bir tehdit olarak görülmektedir.

Muhafazakar tahminlere göre, Rusya'nın Müslüman nüfusu şu anda 14,5 milyonu aşıyor (toplam nüfusun yüzde 10'u). Rusya Federasyonu'nun birçok bölgesinde Müslüman topluluklar, İnguşetya, Çeçenya ve Dağıstan'da (yüzde 94-98), Kabardey-Balkarya' ya da(yüzde 70), Karaçay-Çerkeşya, Başkürdistan ve Tataristan' da (yüzde 52-55) nüfusun büyük çoğunluğunu temsil ediyor.Ayrıca Rusya'nın dokuz cumhuriyetinin yanı sıra diğer birkaç özerk bölge ve ilçe, ağırlıklı olarak Rus olmayan farklı bir etnik kökene sahiptir (Çuvasistan ve Kalmıkya' dan Teb ve Mari El'e kadar).

Ancak bu, yerel güçlerin genişlemesine veya yerel bütçelerin oluşturulmasına yansımamaktadır. Tam tersi Rus "federalleşme" mantığına göre, yerel karar almadaki özgürlük düzeyi, Rus ulusu "unvanına" ait olmayan nüfusun yüzdesi ile ters orantılıdır.

2004'ten bu yana, tüm federasyon üyelerinin başkanlıklarının ve yürütme gücü başkanlıklarının yerel düzeydeki doğrudan seçimleri Rusya Federasyonu'nda iptal edilmiştir.

Fiili valiler Kremlin tarafından atanmakta ve kontrol edilmektedirler.

Yerel makamların oluşumuna yönelik kalıcı ek kısıtlamalara ek olarak, yargı, kolluk kuvvetleri, eğitim ve kültür politikası tamamen merkeze bağlıdır. Rus liderliğinin Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusu "koruması" ve Rusça'yı ikinci bir devlet dili olarak tanıtması çağrısı bu bağlamda özellikle önemlidir.

Çok sayıda Rus olmayan halk ve etnik gruba ev sahipliği yapan çok uluslu Rusya'da, yalnızca federal Anayasa'da çok dilliliği yasallaştırma girişimleri değil, bölgesel düzeyde ağırlıklı olarak Rus olmayan halkların bölgesel düzeyde kendi bölgesel dillerini kullanma hakkıyla ilgili tartışmalar da aşırı derecede sınırlandırılmıştır.

Barışa giden en hızlı yol olarak Ukrayna'ya "federalleşme" empoze etme girişiminde uzun süre memnuniyetle Rus anlatılarını tekrarlayan bazı ülkelerin liderlerine, bugün Rusya Federasyonu "cumhuriyetlerinin" finansmanı dağıtma, bütçeyi, idari, personel ve hatta insanı politikayı oluşturmada çok daha az güce sahip olduklarını hatırlatmak faydalı olacaktır.

Ukrayna sorunsuz olmamakla birlikte, yönetimin yerelleştirilmesi konusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.

Bunun yerine, Rusya'nın federal "tebaası", merkezden yeterli kaynak veya tahsisattan yoksun olmalarına rağmen, varlıklarını yalnızca kağıt üzerinde ve Moskova'dan gelen sayısız emrin yerine getirilmesi hakkında rapor vererek sürdürüyorlar.

Ayrıca, kanunen, Rusya'nın federal bütçe gelirinin yarısından fazlasını oluşturan toprak altı, topraklarında bulunduğu kuruluşlara değil, federasyona aittir. Sonuç olarak, federal olarak yönetilen madencilik şirketleri yerel kaynakları tamamen yönetirken, yerel bütçelere vergilerin yalnızca küçük bir kısmını (%10'a kadar) öderler.

Bu nedenle, ilk etapta Ukrayna'daki savaş için Rus liderliğinin herhangi bir eğitim veya ekipman vermeden seferber ettiği Rusya Federasyonu'nun en kaynak zengini ama en uzak bölgelerinden gelen vatandaşlarının alınması şaşırtıcı değil. Gönderilenler Ukrayna şehirleri ve köylerinde asfalt yollar veya aydınlatma ile şaşırdılar çünkü Moskova ve St. Petersburg dışında Rusya'da böyle bir lüks pek görülmez.

Ne yazık ki, Rus işgali altındaki ve yasadışı olarak ilhak edilen tüm bölgelerinin sakinleri aynı akıbetle karşı karşıya. Moskova'nın savaşla parçalanmış, izole emperyal politikalarının örnekleri ve Transdinyester, Abhazya, Güney Osetya, sözde "DPR/LPR Halk Cumhuriyetleri" ve işgal altındaki Kırım'ın kansız yozlaşması bunun en iyi kanıtıdır.

Rus birlikleri Sovyet pasaportlarını işgal altındaki topraklarda yaşayanlara dağıtılmak üzere egemen Ukrayna'ya getirirken, Doğu ve Orta Avrupa'nın Rusça konuşan tüm nüfusuna özgürlüklerden "kurtuluş" tehdidinde bulunurken, Rusya'nın çok dilli bölgeleri - dünyadaki çoğu Avrupa dışı ülke gibi - her biri kendi dilinde sağır edici bir şekilde sessiz kalmaktadır.
Prev

Üç Renkli Faşizm

Next

İşgalciler nehri geçmeden Lysychansk'a s...


Add Comment